Logo Utrecht University

Matching UU

Matching

Informatie voor studiekiezersIn 2013 voerde de Universiteit Utrecht matching in voor bijna alle eerstejaarsstudenten.
De universiteit helpt studenten bij het maken van een keuze voor een opleiding die past bij hun ambities en talenten.

Beter beeld van de studie
Het matchingstraject helpt studenten een beter beeld te vormen van de studie. Ze ervaren aan den lijve of studeren bij hen past, door aan de slag te gaan met onderwijs zoals dat in het eerste jaar gegeven wordt. Tijdens de matchingsactiviteit is veel ruimte voor feedback en reflectie, samen met docenten, huidige studenten van de opleiding en andere aankomende studenten. Na afloop van matching beslissen studenten zelf of zij ook daadwerkelijk beginnen met studeren.

Waarom matching?

  • We willen dat minder studenten met hun studie stoppen: gemiddeld stopt 1 op de 4 studenten in het eerste jaar met studeren. Dit is voor zowel de student als de universiteit niet prettig en willen we graag voorkomen.
  • We willen in contact komen met studenten die meer uitdaging aankunnen en -willen. Voor hen is er het honoursonderwijs.
  • We willen al voor de start van de studie een band opbouwen met onze aankomende studenten.
Feiten en cijfers 2013

  • Alle 39 bacheloropleidingen zonder loting of selectie hebben een matchingstraject
  • 4.517 aankomend studenten deden bij deze opleidingen mee aan matching
  • Aankomende studenten vinden matching nuttig (gemiddeld 4,0 op een 5-puntsschaal)
  • Docenten worden gewaardeerd met een 4,4 op een 5-puntsschaal